top of page

Visions- och målbildsarbete

Har du varit med om att de väl genomtänkta planerna, strategierna och visionerna ibland inte når längre än mötesrummet? 

En framgångsrik mål- strategi och verksamhetsplansprocess bygger på att samtliga team och medarbetare har förståelse för organisationens övergripande mål och hur det egna teamet på bästa möjliga sätt ska bidra till att nå dessa. 

Var och en har också en tydlig bild och plan på hur man enskilt ska bidra till helheten. Detta skapar en enorm genomförandekraft och arbetsglädje i hela organisationen.

I detta skapas en tydlighet runt gränssnitt, samverkan, roller och ansvar. Med delaktighet och engagemanget skapas även en inställning kring strategi och förändring såsom en naturlig del i vardagen.

bottom of page