top of page

Konflikthantering

Konflikter är nästan alltid en källa till utveckling och lärande. Mitt i konflikterna känns det naturligtvis inte så, men arbetet med dem kan bli det. 

I en arbetsgrupp där det pågått konflikter en tid är oftast alla påverkade på något sätt och det kan ibland vara svårt att förstå vad de egentligen handlar om.

 

Det är vanligt att konflikter personifieras trots att de i grunden kanske handlar om saker som otydligheter i organisationsstrukturen, skilda rolltolkningar, olikheter i åsikter om hur man ska prioritera under stress eller värderingsskillnader. Ibland används begreppet personkemi som förklaring till konflikter eller brister i samarbete. Bakom det begreppet finns oftast saker där man med hjälp av trygga samtal kan skapa ny förståelse som leder till nya möjligheter att skapa konstruktiva och fungerande samarbeten. 

 

I vårt arbete är vi alltid måna om att få till en trygg och bra start på en konflikthantering. En start där varje individ känner sig motiverad att delta utifrån att man omvandlat nuläget till en målbild man vill bidra till och att man kan beskriva ett arbetssätt man kan känna sig trygg att delta i.

bottom of page