top of page

Senior HR partner

Vi hjälper er att etablera och utveckla HR processerna utifrån vad som driver er affär

Att komma igång med HR processerna kan vara svårt om man inte har en egen HR funktion som hanterar dessa frågor.


När behov av tillfälligt HR stöd uppstår och ni inte är tillräckligt stora att motivera att ha en egen HR funktion, då är Contexta HR partner ett erfaret bollplank som kan fungera som rådgivare en eller ett par dagar i veckan. 

Vi kommer in och stöttar er som rådgivare under resans gång och bidrar med HR kompetensen och det humana perspektivet. 

Det kan även vara för er som är i tillväxt och nu ser att det finns ett behov av HR stöd men ni fortfarande inte har tagit steget att etablera en egen HR funktion. 

bottom of page