top of page

Tvärfunktionellt samarbete

I dagens komplexa organisationer kan vi tänka att lösningen på våra samverkansproblem är att vi förtydligar våra organisatoriska gränssnitt. Vi påstår: Det räcker inte!

Tvärfunktionellt samarbete eller relationell kapacitet är ett arbetssätt och kartläggningsinstrument som är erkänt effektivt för att höja kvalitén och samarbetet i komplexa arbetsprocesser och komplexa organisationer. 


Tonvikten ligger på att samtala över gränser på ett sätt som bygger tillit, ökar förståelse, ger näring till ömsesidig respekt och som riktar sig mot gemensamma mål genom frekvent, återkommande och funktionell dialog.
Via kartläggningen undersöks relationer och kommunikation mellan roller inom en arbetsprocess. Undersökningen ger underlag för att designa ett koordinerat samarbete över gränser, inom och mellan organisationer. 

 

bottom of page