top of page

Contexta CheckUp

Att samla en grupp kompetenta människor innebär inte med automatik att ett högpresterande team skapas

Contexta CheckUp ger en nulägesanalys av ledningsgruppens strategiska förmåga, förändringskapacitet, hållbarhets- och prestationsförmåga. Styrkor och utvecklingsområden synliggörs vilket ger möjlighet till att ledningsgruppen ska nå sin fulla potential

  • En enkel och tidseffektiv SMS enkät skickas till medlemmarna i ledningsgruppen

  • Ledningsgruppsmedlemmarna svarar på 30 frågor kopplade till åtta dimensioner

  • Svaren på frågorna presenteras grafiskt och ledningsgruppen får en gemensam bild av nuläget

  • Dialog förs kring styrkor, prioritering av utvecklingsområden och ev. nästa steg för att utveckla ledningsteamet

 

Contexta CheckUp är ett verktyg med sin grund i systemisk organisationsteori, forskning runt högpresterande team och grupputvecklingsteori.  Metodens frågeställningar och dimensioner är bl.a.  inspirerade av forskning gjord av Gittell, Hornstrup, Wheelan samt Katzenbach och Smith

bottom of page