Contexta CheckUp

Att samla en grupp kompetenta människor innebär inte med automatik att ett högpresterande team skapas

Contexta CheckUp ger en nulägesanalys av ledningsgruppens strategiska förmåga, förändringskapacitet, hållbarhets- och prestationsförmåga. Styrkor och utvecklingsområden synliggörs vilket ger möjlighet till att ledningsgruppen ska nå sin fulla potential

  • En enkel och tidseffektiv SMS enkät skickas till medlemmarna i ledningsgruppen

  • Ledningsgruppsmedlemmarna svarar på 30 frågor kopplade till åtta dimensioner

  • Svaren på frågorna presenteras grafiskt och ledningsgruppen får en gemensam bild av nuläget

  • Dialog förs kring styrkor, prioritering av utvecklingsområden och ev. nästa steg för att utveckla ledningsteamet

 

Contexta CheckUp är ett verktyg med sin grund i systemisk organisationsteori, forskning runt högpresterande team och grupputvecklingsteori.  Metodens frågeställningar och dimensioner är bl.a.  inspirerade av forskning gjord av Gittell, Hornstrup, Wheelan samt Katzenbach och Smith