top of page

Teamutveckling

Teamutveckling stärker teamet i att förverkliga de gemensamma målen

Tillsammans med uppdragsgivaren kartlägger vi teamets aktuella behov och utifrån det formar vi ett utvecklingsarbete som möter upp med behoven. 

Vanliga inriktningar är att hjälpa teamet att skapa tydliga målbilder som ger energi, synliggöra och ta vara på de individuella styrkorna, skapa väl fungerande kommunikationsmönster och en trygg feedbackkultur, stärka teamets förmåga att lösa komplexa problem eller konflikter tillsammans och att jobba fram hållbara beslut i viktiga frågor.

 

Vi är måna om att skapa utvecklingsprocesser med hög grad av delaktighet som skapar energi och kraft för teamet och där tillit, förtroende och relationer stärks.

 

bottom of page