top of page

Verksamhetsutveckling i butik

Contexta hjälper butiker att nå bättre resultat genom att skapa förutsättningar för varje medarbetare att engagera sig och ta ansvar att nå de övergripande målen.

 

En framgångsrik och välmående verksamhet bygger på att alla medarbetare har förståelse för organisationens övergripande mål och hur det egna teamet på bästa möjliga sätt ska bidra till att nå dessa.

 

Inledningsvis tar ledningsgruppen fram en långsiktig målbild för butiken och sedan arbetar vi vidare med en involverings- och förankringsprocess ut på avdelnings- och medarbetarnivå. Det innebär att samtliga medarbetare får en tydlighet runt målbild, samverkan, roller och ansvar, samt en plan på hur man som team och enskilt på bästa möjliga sätt kan bidra till helheten.

 

Vidare arbetas med individuell feedback i grupp, feedback med fokus på hur alla ska bidra på bästa möjliga sätt. Individuella utvecklingsplaner tas fram och kan verka som underlag för kommande individuella medarbetarsamtal. Gruppsamtalet bidrar till att medarbetarna lär känna varandra bättre, får kunskap om varandras kompetens och ger ett gemensamt utvecklingsfokus för hela butiken.

 

Detta skapar en enorm genomförandekraft och arbetsglädje i hela butiken!

Alla uppdrag skräddarsys efter varje butiks unika förutsättningar och behov.

.

bottom of page