top of page

Coaching

Vi ser tre fokus: Strategiskt, personligt och operativt verksamhetsfokus

Dagens ledare har en komplex verklighet att hantera – det är utveckling

av människor, produkter, tjänster, resultat. En av de viktigaste uppgifterna

är att kunna hantera och kommunicera strategier och mål, att skapa engagemang och motivation, att få alla att dra åt samma håll.  Ett framgångs-rikt perspektiv är att få reflektera över sig själv som person och sin roll som ledare, se sina styrkor och utmaningar och hitta sin väg framåt.

 

Contextas chef- och medarbetarcoaching planeras och genomförs efter personligt uppsatta mål. Vi fokuserar på individuell anpassning, personlig utveckling och bestående förändring. Vi utgår från den kontext personen verkar i för att kunna belysa frågeställningar från så många relevanta perspektiv som möjligt. Vi ser till de möjligheter som uppstår, snarare än på hinder och problem.

bottom of page