Vårt synsätt

 

Samskapande

 • Vi arbetar tillsammans där samskapande inte bara handlar om aktiviteter utan först och främst om att koordinera förståelser

 • Att tillsammans bäst skapa utvecklingspotential innebär för oss att bejaka komplexitet och mångfald.

 • Vi söker aktivt fler ”lösningar” och handlingsalternativ.

 • Vi insisterar på att göra alla i teamet/verksamheten delaktiga och samskapande. 

 

Uppskattande - bekräftande

 • Vi söker efter det som ger möjligheter och framgång för individ och organisation.

 • Vi uppskattar svårigheter och ”problem” och ser dessa som uttryck för viljor till utveckling/förändring.

 • Olikheter uttrycker olika perspektiv och erfarenheter. Det berikar och ger fler handlingsalternativ.

 • Kontinuerlig återkoppling/feedback ger högre medvetenhet, skapar meningsfullhet och driver utveckling.

 

Utmanande

 • I varje situation finns ett potentiellt lärande. Vi vill utmana begränsande beskrivningar och oreflekterade sanningar.

 • Utveckling sker genom att göra annorlunda. Vi vill ”störa” invanda mönster och vanor i tanke och handling. Det ger nya handlingsalternativ.

 • Vi utmanar kontinuerligt våra egna beskrivningar, tolkningar och ser oss som katalysatorer för det potentiella lärandet och nyorienteringen.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER