Ledarskapsprogram

Ett ledarutvecklingsprogram är en strategisk och viktig investering som engagerar och motiverar  deltagarna till utveckling och lärande

Vi arbetar med chefs- och ledarskapsprogram för potentiella, nya och erfarna chefer så att ledarskapet och verksamhetens resultat utvecklas. För att insatsen ska ha relevans och ge resultat, behöver varje moment ha en direkt koppling till den organisatoriska kontext där var och en befinner sig för att skapa organisatorisk förändring och utveckling.

 

Omfattningen av ett ledarskapsprogram kan självklart variera, men för att skapa goda förutsättningar för en lärprocess och utveckling bör programmet pågå under tid och omfatta ett antal moduler, för att möta behovet. Contexta samskapar med uppdragsgivaren under hela processen för att ta fram innehåll, ramar och mål.

 

Pedagogiken bygger på tydlig koppling mellan teori och praktik, med övningar och reflektion för att utveckla såväl ”hantverket”, ledarens vardagsverktyg, samt utveckla det personliga ledarskapet.

  • Facebook - Vit Circle

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER