top of page

Gruppcoaching

Gruppcoaching är en spännande metod för att maximera lärandet och utvecklingen i en grupp som arbetar tillsammans

Gruppcoachingen passar såväl i en ledningsgrupp som i en grupp av kollegor med en liknande roll eller profession inom en organisation. Vi använder ofta gruppcoaching som en del i en ledarutbildning, eller ledningsgruppsutveckling.

 

Fokus är gemensamma frågor eller utmaningar som alla känner igen på något sätt och som man har behov att bolla med andra för att komma vidare.

 

Det är en träning i att på ett professionellt sätt reflektera, byta erfarenheter och samtala med kollegor om olika utmaningar i arbetet.

 

Styrkor i gruppcoaching:

 

  • Lära av varandra – erfarenheter, ideér, tips

  • Igenkännande – “det har jag också varit med om”

  • Lära genom att lyssna

  • Stödja varandra – dela utmaningar och framgångar

  • Diskutera och reflektera utifrån ett gemensamt tema

  • Skapa ett mer öppet klimat, öka samverkan inom gruppen och organisationen

  • Ta hjälp och ge hjälp – även fortsättningsvis

 

Genom regelbundna träffar med Contexta och gruppen lotsar vi er mot att finna strategier och verktyg för att hantera specifikt komplexa frågor i vardagen.

Det kan också ligga inom coachingens ram att tillföra ny kunskap i form av nya teorier och tankemodeller.  

bottom of page