top of page

Mindful leadership

När tid ges till reflektion och eftertanke, uppstår utrymme, plats för nya insikter och tankar, idéer i synergi.

Undersökningar visar att chefer hellre önskar sig större tillgång till utrymme och tid. Inte resurser eller makt. De vill ha tid för att tänka och reflektera för att därefter ge återkoppling, stödja och lyssna samt fatta välgrundade affärsmässiga beslut.

 

Mindfulness handlar inte enbart om stressreducering och att ta djupa andetag. Det är också en metod som bidrar till att träna kapaciteten i hjärnan. Den tränar oss i att ha närvaro i uppgiften och i relation till andra.

 

Med Mindful Leadership blir vi effektiva i ordets verkliga betydelse. När vi tränar närvaro lägger vi också märke till vår onärvaro, vi märker både tydligare och snabbare när vi är på autopilot eller låter oss distraheras. Då har vi också möjlighet att korrigera, återvända till fokus, om och om igen.

 

När vårt medvetande är vältränat kan vi skapa det viktiga utrymme som behövs för att fatta kloka och visa beslut.

bottom of page