top of page

Organisationsutveckling

Vi hjälper till att optimera möjligheterna för människorna i din organisation att omvandla visioner, mål och kreativa idéer till verkliga resultat.

Tillsammans med våra uppdragsgivare arbetar vi för att utifrån visioner och mål tydliggöra och stärka organisationsstrukturer, ledningsfunktioner och uppdragsbeskrivningar så att människorna i organisationen får de förutsättningar och möjligheter de behöver för att bidra optimalt till helheten. Under arbetets gång skapar vi delaktighet och engagemang som stärker kulturen, skapar tillit, teamkänsla och vilja att jobba tillsammans mot målen.

Vi konsulter på Contexta arbetar utifrån ett systemiskt perspektiv. Vi har lång erfarenhet av att utveckla och stödja organisationer utifrån

ett samskapande, uppskattande och utmanande förhållningssätt.

Vårt arbetssätt skapar lärande kring utvecklingsprocesser som

stödjer kontinuerlig utveckling och att strukturer formas för en fortsatt systematisk strategisk dialog i verksamheten.

Varje process har sina speciella förtecken och förutsättningar, varje uppdrag är i avgörande mening alltid unikt. För att på bästa vis kunna stödja och aktivt coacha utgår vi alltid från den speciella kontext vi befinner oss i och skapar ett nära samarbete med uppdragsgivaren

för att tillsammans kunna planera, utvärdera och driva en utveckling och förändring.

bottom of page