top of page

Ledningsgruppsutveckling

En ledningsgrupp som tränar sin teamförmåga blir mer effektiva och skapar strategiska och värdeskapande arbetssätt för att nå uppsatta mål

Syftet med ledningsgruppsutveckling är att skapa goda förutsättningar för ett tydligt, effektivt och värdeskapande ledningsarbete. Vi arbetar med ledningsgrupper som vill skapa mätbara resultat. Våra utvecklingsinsatser utgår alltid från verkligheten som ledningen har att hantera just nu och framåt. 

Vi startar ofta upp ett utvecklingsarbete av en ledningsgrupp/team med Contexta CheckUp som ger en nulägesanalys av ledningsgruppens strategiska förmåga, förändringskapacitet och prestationsförmåga. Med analysen synliggörs styrkor och utvecklingsområden vilket ger möjlighet för att ledningsgruppen ska nå sin fulla potential och är en bra hjälp vid planeringen av utvecklingsinsatsen.

bottom of page