top of page

Processledarträning

Med Contextas processledarträning får du tillgång till metoder och verktyg. Du blir tränad i att leda processen – inte innehållet.

Vill du utveckla din förmåga att processleda? Det kan vara vid planering och framtagandet av verksamhetsplaner, affärsplaner och projektplaner eller för att skapa teamets gemensamma målbild. Det kan handla om att implementera visioner och strategier. 

Med Contextas processledarträning får du tillgång till metoder och verktyg. Du blir tränad i att leda processen – inte innehållet.  Att leda processen utan att ta över ledarskapet för gruppen. Det handlar om att; ställa öppna, nyfikna frågor som lockar till reflektion, inspiration, insikter, och frigör kreativitet. Det handlar om att facilitera, förenkla, förankra och sammanfatta gemensamma bilder, frågor, överenskommelser och beslut. 

bottom of page