Coachande förhållningssätt

I en allt snabbare och komplex värld finns behovet av en organisation präglad av självgående medarbetare som drivs av nyttan av samverkan och helhetssyn.

I en snabb och komplex vardag finns behovet av självgående medarbetare som förstår nyttan av samverkan och helhetssyn. Att du som ledare kan och utövar ett coachande förhållningssätt bidrar.

 

I vår workshop utgår vi från ledarnas verkliga utmaningar i form av case och varvar teorin för systemisk coaching med praktiskt träning i syfte att du som ledare ska kunna:

 

  • Skapa bättre förutsättningar för eget ansvar och involvering

  • Ge förutsättningar för ett större gemensamt ansvarstagande vilket ger ett bättre resultat

  • Se till allas inre potential och utgå från en positiv människosyn. 

  • Inspirera andra att växa och ta till vara sina egna resurser

  • Uppmanas att ta perspektivet; Trots min expertis så har jag inte alla svaren själv - ta vara på teamperspektivet

 

Du kommer vid sidan av coachverktyg och tekniker få perspektiv på din egna styrkor och utvecklingsområden som coach.

Contextas workshops genomförs både i mindre grupper och storgruppsformat.

  • Facebook - Vit Circle

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER