top of page

Coachande förhållningssätt

I en allt snabbare och komplex värld finns behovet av en organisation präglad av självgående medarbetare som drivs av nyttan av samverkan och helhetssyn.

I en snabb och komplex vardag finns behovet av självgående medarbetare som förstår nyttan av samverkan och helhetssyn. Att du som ledare kan och utövar ett coachande förhållningssätt bidrar.

 

I vår workshop utgår vi från ledarnas verkliga utmaningar i form av case och varvar teorin för systemisk coaching med praktiskt träning i syfte att du som ledare ska kunna:

 

  • Skapa bättre förutsättningar för eget ansvar och involvering

  • Ge förutsättningar för ett större gemensamt ansvarstagande vilket ger ett bättre resultat

  • Se till allas inre potential och utgå från en positiv människosyn. 

  • Inspirera andra att växa och ta till vara sina egna resurser

  • Uppmanas att ta perspektivet; Trots min expertis så har jag inte alla svaren själv - ta vara på teamperspektivet

 

Du kommer vid sidan av coachverktyg och tekniker få perspektiv på din egna styrkor och utvecklingsområden som coach.

Contextas workshops genomförs både i mindre grupper och storgruppsformat.

bottom of page