top of page

Enkäter och Undersökningar

Contextas undersökningar och olika typer av enkäter skräddarsys alltid i samråd med kund.

Agerus - ett modernt alternativ till den traditionella medarbetarundersökningen. 

 

Agerus är forskningsbaserad modell för att utveckla en hållbar prestationskultur, d.v.s. en kultur med öppenhet och tillit där medarbetarna har en hög grad av självledarskap, utvecklar sina prestationer och verksamhetens effektivitet. 

Hur man väljer att arbeta med att utveckla sin kultur och verksamheten i stort skiljer sig väsentligt åt mellan olika kunder. Med Agerus plattform anpassar vi dina behov och hur du vill arbeta.

Contexta OSA

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga bla ohälsa. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är god, Contexta OSA enkät är ett verktyg i detta arbete, man svarar anonymt och resultatet redovisas i samanfattad form så att inget svar kan kopplas till en enskild individ. Återkoppling sker med Contextas erfarna processkonsulter. 

Contexta Checkup

Att samla en grupp kompetenta människor innebär inte med automatik att ett högpresterande team skapas.

Med Contexta CheckUp får du en nulägesanalys av ledningsgruppens strategiska förmåga, förändringskapacitet, hållbarhets- och prestationsförmåga. Styrkor och utvecklingsområden synliggörs vilket ger möjlighet till att ledningsgruppen ska nå sin fulla potential. Läs mer här

IDI Profil

IDI är ett digitalt verktyg som ger dig insikt om hur du upplevs i arbetet. När du förstår hur du upplevs kan du förbätttra ditt samspel och bidra till en kultur av kreativitet, helhetssyn, sammanhållning och effektivitet. Contexta är certifierade IDI handledare.

bottom of page