Medarbetarundersökningar

Contextas medarbetarundersökningar och olika typer av enkäter skräddarsys alltid i samråd med kund.

Vi är väl medvetna om nyttan av att systematiskt och kontinuerligt följa upp på det som är viktigt, relevant och aktuellt. Resultaten ger en god uppfattning till organisationen angående fortsatta utvecklingsbehov men också indikationer på vilka områden som behöver prioriteras.

 

Ofta rekommenderar vi kunder att göra återkommande pulsmätningar under en tid. Det kan vara ett bra sätt för organisationen att bibehålla tempo och motivation för önskade och nödvändiga förbättringsåtgärder.