top of page

Transformerande kommunikation

Vi tänker inte alltid på hur mycket vi skapar i vår dagliga kommunikation.

Under vår workshop i transformerande kommunikation får du bekanta dig med begreppet kommunikation i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Du kommer att få nya infallsvinklar på

  • hur dagliga kommunikativa episoder formar identiteter, relationer och kultur på arbetsplatsen

  • hur du kan omvandla de kommunikativa spelregler vi omedvetet använder och förbättra kommunikation och samarbete

  • hur du med hjälp av kommunikativa strukturer kan öka kvalitet och effektivitet när det gäller möten, problemlösning och beslutsprocesser

 

Du kommer att få med nya tankesätt och konkret användbara verktyg som du kan använda direkt i din vardag.

Contextas workshops genomförs både i mindre grupper och i storgruppsformat.

bottom of page