Ledningsgrupper

En effektiv ledningsgrupp behöver träna sin teamförmåga för att skapa strategiska och värdeskapande arbetssätt för att kontinuerligt uppnå sina uppsatta mål

Syftet med ledningsgruppsutveckling är att skapa goda förutsättningar för ett tydligt och effektivt ledningsarbete. Vi arbetar med ledningsgrupper som vill skapa mätbara resultat. Våra utvecklingsinsatser utgår alltid från verkligheten som ledningen har att hantera just nu och framåt. 

 

Contexta CheckUp ger en nulägesanalys kring ledningsgruppens styrkor och utvecklingsområden och kan ligga som grund i planeringen av utvecklingsinsatsen.

  • Facebook - Vit Circle

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER