top of page
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Leda utan att vara chef

Det här är en digital utbildning för dig som leder andra utan att vara chef. Du kanske leder projekt, driver utvecklingsarbete, leder team, projekt- eller arbetsgrupper eller arbetar med att koordinera och samordna.

Mål och innehåll för utbildningen:

 

  • Förståelse för ledarrollen och mandatet och ett tydliggörande runt förväntningar

  • Öka kunskapen runt grupputvecklingsprocesser och vad du som ledare behöver sätta fokus på.  

  • Utveckla färdigheterna inom vardagsledarskap såsom leda att möten, feedback och uppriktiga samtal och ett aktivt lyssnande

  • Leda sig själv och andra genom en ökad medvetenhet om egna och andras beteenden samt hur den egna kommunikationsstilen påverkar andra

  • Öka förmågan i att inspirera och motivera andra att skapa resultat utifrån önskad riktning/målsättning bland annat genom ett coachande förhållningssätt samt att använda Agerus synsätt vad gäller självgående och självledarskap

Section Title

Under utbildningen får du insikt i dina styrkor, dina utvecklingsmöjligheter och hur du kan använda dem för att leda människor i det dagliga arbetet. Du får kunskap i att hantera konflikter, gränsdragningar samt stärker dig som ledare. Du får också förståelse för din betydelse för gruppen, hur just din grupp fungerar och vad varje enskild individ behöver för att bidra till teamets framgång. Du får även med dig praktiska verktyg och modeller som du kan använda i din vardag. 

  • Interaktiva träningsmoment där var och en får möjlighet att pröva metodik och få återkoppling

  • Teoretiska inspel varvat med träning, med fokus på kommunikation, feedback, samt uppriktiga samtal

  • Coaching och grupplärande/stöd i mindre grupper

  • Vi bjuder in till att se nya perspektiv med fokus på möjligheter, bland annat med hjälp av Appreciative Inquiry

9550 kr + moms

Omgång 1

20:e Oktober kl 8.30-12.00

10:e November kl 8.30-12.00

8:e December 8.30-12.00

19:e Januari 8.30-12.00

 

 

 

Omgång 2

27:e Oktober kl 8.30-12.00

24:e November kl 8.30-12.00

15:e December 8.30-12.00

26:e Januari 8.30-12.00

bottom of page