Teamutvecklingssamtal

Dynamiken mellan organisation, team och individ förstärks. Det handlar om att skapa mening i varje del av helheten

Teamutvecklingsamtal är ett medel för att öka delaktigheten, ansvarstagandet och för att skapa en sund feedbackkultur.


Gruppsamtalet kan användas för att skapa engagemang  och delaktighet  kring organisationens övergripande mål och utifrån dessa en för gruppen gemensam målbild, att tydliggöra roller och ansvar samt utveckla gruppens till att bli ett högpresterande team med en konstruktiv och positiv feedback.


Teamutvecklingssamtal kan ersätta eller komplettera traditionella utvecklingssamtal och ge större fokus på individens koppling till de gemensamma målen och vilken utveckling som ska till för att denna ska förstärkas och utvecklas.